Obsah kurzov

Jedinečné, podstatne oObsiahlejšie kurzy
Obohatené o reálne skúsenosti a množstvo príkladov z praxe.

 

Angelus Lucis
1 - 3


V tomto seminári ide o skúsenosti s anjelmi. Každý pozná zo svojho detstva "legendy" o anjeloch strážnych. Predstavte si, o koľko by bol náš život krajší, keby sme mohli s nimi priamo komunikovať, klásť im otázky a dostávať odpovede. Do nášho každodenného života patrí aj veľa iných anjelov: Archanjeli, Anjeli elementov, Anjel, ktorý nám pomôže znova nájsť stratené predmety, anjeli, ktorí liečia atd.

AL I a II79
Na tomto seminári, ktorý je postavený na starom poznaní pochádzajúcom z čias Atlantídy a z čias Esénov, budete uvedení do sveta anjelov. Získate potrebné vedomosti a naučíte sa zodpovedajúcu techniku, potrebnú na komunikáciu s nimi.
AL III99
Anjeli a poslovia

 • meditácie a práca s rôznymi druhmi anjelov
 • pôsobenie anjelov na naše telo
 • anjelské rituály, liečiace a oslavné
 • zasvätenie sa matke božej a anjelom, prijatie zodpovednosti za seba a svoje konanie, pred anjelmi a matkou božou

Aktívne vedomie
1 - 4


Unikátny liečebný systém na rýchlu pomoc pri akútnych problémoch a cielenú podporu uzdravovacích procesov.
AV I. stupeň79

 • komplexné nazeranie na choroby
 • ich psychické pozadie a príčiny konfliktov
 • ozrejmenie ezoterických pojmov ako 3. oko, kundalini energia.
 • emocionálna anatómia a diagnostika
 • telo ako energia
 • model 7 čakier (psychologický a fyziologický moment)
 • duchovné práva, s ktorými sa rodíme
 • autoterapia
Naučíte sa techniky diagnostiky a prenosu energie.
Trvanie kurzu: 1 celý deň

AV II. stupeň89
 • prehĺbenie poznatkov z I. stupňa
 • liečenie osôb dotykom
 • nové techniky ako samoliečenie, liečenie na diaľku
 • použitie farieb, liečenie s kryštálmi - 5 techník
 • geoterapia
 • voda ako liek = hydroterapia (interné a externé použitie vody), spinovanie vody
 • liečivá sila kameňov a ich zadelenie
Trvanie kurzu: 1 celý deň

AV III. stupeň119
 • liečenie druhých osôb cez médium
 • irizačná technika (liečenie cez oči)
 • vyššie techniky na liečenie fyziologických a neurologických chorôb
 • základy hypnózy
 • ako bonus Bodové liečenie laserovou technikou
Trvanie kurzu: 1 celý deň

AV IV. stupeň300
Obsah kurzu sa dozviete na kurze Aktívne vedomie 3

Reiki 1 - 3
 

Cez tieto kurzy Vám prezentujeme starodávny liečebný system Reiki, založený na napojení sa na inteligentnú božskú energiu, ktorý bol znovuobjavený pred 150 rokmi doktorom Mikao Usuim.
Mnoho ľudí začalo svoju liečiteľskú cestu práve cez Reiki. Je to veľmi ľahko sa učiaca a zároveň veľmi efektívna metóda.
Reiki nám taktiež môže pomôcť vyrovnať sa s množstvom psychosomatických problémov. Náš vzťah k sebe samému, k iným, ale aj k celému nášmu okoliu sa tak stane viac harmonický, milujúci a chápajúci.
Naučiť sa a využívať Reiki je vhodné pre každého, pretože dlhodobobo nastoľuje harmóniu a rovnováhu v tele a mysli, ktorá je nevyhnutná pre udržanie dobrého zdravotného stavu. Vďaka Reiki sa môžeme stať viac odolnými voči stresu, znečistenému životnému prostrediu a chemikáliám v potravinách.

Reiki zabezpečuje vývoj osobnosti, duchovna, poznania a zároveň aj duševna. Cestou sebapoznania napomáha vytvoreniu harmonického stavu, čo človek vníma ako fyzické zdravie a všeobecne rovnovážny bezstresový stav.

REIKI I79
 • osvojenie základných princípov terapeutickej činnosti
 • 5 typov cítenia problému v organizme
 • 5 rovín vnímania tela klienta
 • psychológia chorôb
 • energetický rozbor človeka (aura, čakry, energetické toky)
 • ozrejmenie vonkajšej a vnútornej cesty Reiki
 • základy práce s energiou v hrubých energetických tokoch
 • technika cirkulácie krvi
 • ako bonus obrazová dokumentácia liečebných postupov
Žiak získa schopnosť sprostredkovať liečivú božskú energiu lásky sebe a ďalším osobám.
Aj po viacerých rokoch prerušenia môžete Reiki použiť okamžite znova, kedykoľvek chcete. Zostáva pre Vás prístupná v každom okamihu Vášho života.
REIKI II129
 • osvojenie základov práce s mocnými symbolmi 2. stupňa
 • zvýšenie doterajších schopností, prenos energií je podstatne silnejší
 • použitím symbolov môžete znásobiť energiu, ďalej je práca v emocionálnej a duševnej oblasti na prekonávaní a odpútaní sa od problémov a tiež práca na diaľku
 • rozdielne pôsobenie podľa charakteru chorôb
 • ako bonus obrazová dokumentácia liečebných postupov
Žiak pri sprostredkovaní energie získava schopnosť prekonať bariéry vytvorené časopriestorom a vlastným egom. Pôsobenie na ľudí, zvieratá a rastliny.
REIKI III - majster333
Tu sa z Vás stávajú majstri. Dostávate symbol majstra. a získavate schopnosť viesť iných a ukazovať im cestu.
 • prehĺbenie doterajších vedomostí
 • schopnosti získané na predošlých stupňoch sa mnohonásobne umocňujú
 • liečenie od fyzických problémov až po psychologické, neurologické a duchovné
 • Dôraz sa kladie na vnútornú cestu a na sebazdokonaľovanie
 • ako bonus kompletná obrazová dokumentácia liečebných postupov
Kvalitatívny rast žiaka. Človek si ozrejmí a uvedomí svoju zodpovednosť v každom prejave života.

Duchovné cvičenia
1 - 3

Naučte sa PRIJAŤ SVOJ ŽIVOT a ŽIŤ ho BEZ STRACHU

I - Prijatie života79
Meditácie na prijatie choroby a smrti do svojho života, za účelom šťastnejšieho života a prístupu k iným ľudom, uvedomenie si hodnoty svojho života a života iných ľudí.
Trvanie kurzu: 1 celý deň
II - Život bez strachu89
Strach, ktorý nás ovplyvňuje, nám nedovolí plnohodnotne a voľne žiť, uvedomiť si svoju vlastnú hodnotu.
Trvanie kurzu: 1 celý deň
III - Aramejský otčenáš99
(Abvún)
Meditácie a práca s touto jedinečnou pôvodnou modlitbou.
Trvanie kurzu: 1 celý deň

Keltské runy
1 - 2

Tajomná mágia Keltských rún

KR I - Úvod79
 • runy ako nositelia tajomstiev
 • runy ako magické a ochranné symboly
 • runy ako nositelia energií
Naučíme sa vyrobiť si vlastné runy a ako ich používať v praxi.
Trvanie kurzu: 1 celý deň
KR II - Čarovné runy79
 • runová mágia Wicca
 • anjelské runy
Trvanie kurzu: 1 celý deň

Šamanizmus
1 - 4

Objavná cesta do hlbín našich predkov

Šamanská cesta I99
Stretnutie s predkami

Je to veľmi intenzívny prežitkový seminár. Budeme spolu cestovať - naučím vás, že sen môžu byť dvere do inej reality. Pozvem vás na také miesto, kde načerpáte silu, zregenerujete sa a kde prídete k múdrosti. Môžete sa stretnúť so svojimi duchovnými sprievodcami a spojencami, ktorých potrebujete na tejto ceste. Pozvem vás, aby ste sa vydali na cestu do hlbín našich predkov, s pochopením, že vás vaši predkovia volajú a chcú vás spoznať. Sú to predkovia z vašej rodiny, pokrvní predkovia, všetky generácie.

Tento kurz bude obsahovať:
 • Meditácie a prácu s víziami (ohľadom spojenia sa s predkami)
 • Uctenie si duší a rodu
 • Šamanský rituál znovuzrodenia
Trvanie kurzu: 1 celý deň

Ad Aeternam
1 - 2

Špeciálny kurz pre duchovných sprievodcov umierajúcich

Ad Aeternam I150
 • meditácie na pochopenie smrti
 • akceptácia smrti
 • spätný pohľad na život
 • rozlúčka s telom
 • kontemplácie Sv.Ignáca
 • odviazanie čakier atď.
Podrobnejšie informácie na vyžiadanie.
Trvanie kurzu: 2 celé dni
Ad Aeternam II
Kurz pripravujeme.

Emočný kód
1 - 2

Celostné liečenie uvoľnením vlastných, alebo zdedených emócií.

Emočný kód I79
 • uvoľnenie usadených emócií
 • návrat fyzického a psychického zdravia
 • (podľa Bradleyho Nelsona)
Podrobnejšie informácie na vyžiadanie.
Trvanie kurzu: 1 deň
Emočný kód II
Kurz pripravujeme.

Draco dormiens
1

Drak ako duchovné zviera, ochranca.

Draco dormiens I99
 • zadelenie podľa elementov
 • dračie meditácie
 • dračí tarot
 • dračia mágia
 • + keltské dračie zasvätenie
Podrobnejšie informácie na vyžiadanie.
Trvanie kurzu: 1 deň

Schola Lucis

ÚvodKurzyObsah kurzovKalendárUniverzita