Ochrana údajov

Vážime si Vašu dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. Preto robíme všetko preto, aby boli u nás Vami poskytnuté osobné údaje v bezpečí.

 
Elena Agóčová - Čarovný svet, ako PREVÁDZKOVATEĽ týmto prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú uložené a spoľahlivo chránené na zabezpečenom lokálnom počítaní (bez využitia online cloudových úložísk či externých serverov).

V zmysle čl. 6, ods. 1 GDPR spracúvame výhradne len základné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie ponúk, prípadne plnenie zmluvných záväzkov:
 • Meno a priezvisko
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa (v prípade potreby poštových zásielok)

v prípade právnických osôb aj:
 • Obchodný názov
 • Fakturačná adresa
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Bankové spojenie
Vzhľadom na to, že právny titul na získanie hore uvedených osobných údajov je Nevyhnutnosť plnenia objednaných služieb, nie je na ich spracovanie potrebný Váš súhlas (bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu plniť).

Využitie Vašich údajov prebieha výhradne na spracovanie prihlášok na kurzy, semináre, či workshopy, organizačnú komunikáciu s Vami, na zasielanie certifikátov atď.

Vaše údaje nebudú NIKDY použité na akékoľvek marketingové aktivity, reklamné emaily a tak isto nebudú poskytnuté ďalším osobám bez Vášho dodatočného súhlasu.
 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov
Kedykoľvek nás môžete kontaktovať, písomne alebo emailom na adrese info@carovnysvet.sk.

Schola Lucis

ÚvodKurzyKurzy detailyKalendárUniverzita